Qawwali Video’s

 

https://youtu.be/e9YXdXoo4YU

 

https://youtu.be/RIAaHIAH98k

Contact Us

Social Media

Ajmer Dargah Sharif

Contact us for Prayer, Offering or any help!